Consumer Insight

Satysfakcja z obsługi to kluczowy czynnik, wpływający na postrzeganie firmy. Analizujemy, w jakim stopniu jakość obsługi klienta oddziałuje pozytywnie na daną markę, i identyfikujemy obszary do poprawy.


CLIENT PULSE

wdrażamy narzędzia do stałego zbierania opinii klientów w punktach obsługi

CLIENT SENTIMENT

weryfikujemy poziom satysfakcji pracowników przeprowadzając kompleksowy audyt komunikacyjny


Sprawdź także

Employee insight

diagnozujemy potrzeby pracowników, wzmacniając pozytywny wizerunek pracodawcy

Więcej