Nasze usługi

Łączymy badania i konsulting, by dostarczać praktycznych rozwiązań dla biznesu.


Employee insight

diagnozujemy potrzeby pracowników, wzmacniając pozytywny wizerunek pracodawcy

Więcej

CUNSUMER insight

zbieramy opinie konsumentów, wspieramy rozwój i komunikację produktów oraz usług

Więcej


Tak działamy


Problem

Określamy problem i wyznaczamy cel badania.

1

Plan

Dostosowujemy narzędzia badawcze do potrzeb klienta i specyfiki badanych grup.

2

Badanie

Testujemy narzędzia badawcze, a gdy są już gotowe, zbieramy opinie wśród wyznaczonych grup.

3

Raport

Podsumowujemy wyniki badania i opracowujemy wnioski.

4

Rozwiązanie

Wspólnie z klientem analizujemy wnioski i na ich podstawie rekomendujemy konkretne rozwiązania.

5