EMPLOYEE INSIGHT

Właściwe zrozumienie potrzeb obecnych i potencjalnych pracowników to klucz do zachowania stabilności zatrudnienia i budowania silnej marki pracodawcy. Dostarczamy wiedzy, która pozwala zwiększać skuteczność rekrutacji i wzmacniać identyfikację obecnych pracowników z firmą.

EMPLOYER BRAND PULSE

weryfikujemy potrzeby potencjalnych pracowników

EMPLOYEE PULSE

wdrażamy narzędzia do stałego zbierania opinii pracowników i angażowania ich w działania firmy

EMPLOYEE SENTIMENT

poprzez kompleksowy audyt komunikacyjny weryfikujemy wewnętrzny przepływ informacji i identyfikację pracowników z firmą

Zapraszamy do kontaktu

Wyślij wiadomość