Moderator badań jakościowych – cała Polska

Poszukujemy partnerów do realizacji badań jakościowych – moderatorów grup fokusowych (FGI) i wywiadów indywidualnych (IDI).

Dołącz do nas, jeżeli:
  • Masz doświadczenie w moderowaniu grup fokusowych i/lub prowadzeniu wywiadów indywidualnych i możesz zaprezentować przykłady realizowanych badań
  • Dysponujesz wysokim poziomem umiejętności komunikacyjnych i kultury osobistej
  • Łatwo nawiązujesz kontakty
  • Jesteś doskonale zorganizowany i odpowiedzialny
  • Potrafisz w trafny i zwięzły sposób podsumować wnioski z przeprowadzonych wywiadów
  • Posiadasz czynne prawo jazdy
  • Z ciekawością podchodzisz do kolejnych badawczych wyzwań
Oferujemy:
  • Udział w ciekawych projektach badawczych, dotyczących zróżnicowanych zagadnień
  • Pracę o charakterze projektowym w ramach umowy o dzieło lub zlecenia

Prosimy o zawarcie w ramach CV następujące treści klauzul:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Insight Lab sp. z o.o. sp. k. moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem”.

Brak takiej klauzuli spowoduje, że Państwa CV nie zostanie rozpatrzone i zostanie usunięte.

Jeśli wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa CV/listy motywacyjne były wykorzystywane przez Insight Lab sp. z o.o. sp. k. do  kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Insight Lab sp. z o.o. sp. k. w zakresie wskazanym w niniejszym CV/liście motywacyjnym przez okres 1 roku w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia kolejnych rekrutacji prowadzonych przez tego pracodawcę. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie  wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem”.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz tutaj.

CV prześlij na adres: rekrutacja@komunikacjaplus.pl